„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł operacji: Zakup nowoczesnego pieca konwekcyjno-parowego dla kompleksu hotelowo – restauracyjnego „Bajka” w Grodźcu.

 

Cel operacji: Podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia).

 

Efekty operacji: Podniesienie standardu kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „Bajka” w Grodźcu poprzez doposażenie obiektu. Zakup nowoczesnego i innowacyjnego pieca konwekcyjno-parowego przekłada się na rozwój kompleksu hotelowo-gastronomicznego Bajka w Grodźcu tj. rozwój atrakcyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie LGD. Atrakcyjny obiekt turystyczno-rekreacyjny wraz z nowoczesnym zapleczem gastronomicznym, spełniającym wysokie wymagania i oczekiwania turystów, co do jakości serwowanych potraw, slow food oraz sprawnej obsługi, będzie miał wpływ na zwiększenie konkurencyjności obszaru LGD, a także na ochronę środowiska, ze względu na zakup nowoczesnego, energooszczędnego wyposażenia.

Hotel & Resort Bajka

„BEVER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych
w firmie Bever Sp. z o.o.”

 

W ramach projektu wdrożone w firmie mają być rozwiązania pomagające usprawnić workflow wszystkich miejsc sprzedaży jaki posiada firma, oraz posiadanie spójnej polityki sprzedażowej w każdym kanale sprzedaży.

Celem projektu jest wdrożenie zintegrowany system zarządzania wszystkimi obszarami Resortu turystycznego od dokumentacji wewnętrznej po końcową obsługę gości.  W wyniku wdrożenia systemu zostaną zaspokojone potrzeby Wnioskodawcy w zakresie skrócenia czasu na zbieranie oraz analizowanie wyników pracy. Realizacja projektu umożliwi podejmowanie decyzji zarówno operacyjnych jak i strategicznych (krótko i długoterminowych) na podstawie pewniejszych danych i w krótszym czasie.

 

 

Całkowity koszt projektu: 306 232,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 152 809,75 PLN

Bezpieczny hotel
Akceptujemy Bony Turystyczne